13-11-2016_07-20-5118-12-2015_09-59-2216-01-2016_08-03-3115-11-2015_11-08-4018-12-2015_09-58-1815-11-2015_11-11-5515-11-2015_11-12-5815-11-2015_11-15-1518-12-2015_09-55-5418-12-2015_09-48-5618-12-2015_09-51-5720-12-2015_08-39-3020-12-2015_08-41-5622-12-2015_12-44-5322-12-2015_12-45-3822-12-2015_12-47-3022-12-2015_08-40-4916-01-2016_07-59-4016-01-2016_08-02-1512-02-2016_09-05-2109-05-2016_07-33-5409-05-2016_07-35-4909-05-2016_07-36-1613-11-2016_07-23-1213-11-2016_07-24-4213-11-2016_07-26-4513-11-2016_07-27-2413-11-2016_07-28-0413-11-2016_07-29-0113-11-2016_07-30-4313-11-2016_07-32-0615-11-2016_08-16-46
Naša cvičná firma Na hodinku - III. miesto na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v súťaži o najlepší slogan
Imatrikulácie
Lyžiarsky výcvik
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Imatrikulácie
Naša cvičná firma Just muffins
Imatrikulácie
Vianočná Viedeň
Deň otvorených dverí
Florbal tím
Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik
DEŇ ZDRAVIA 2016
Zájazd do Talianska
Boli sme aj v Perugii
V Perugii
Naša cvičná firma Valerianell - III. miesto na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v súťaži o najlepší stánok
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Výlet na Súľovské skaly
Výlet na Súľovské skaly

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 26. marca 2015 udelené našej kolegyni, vynikajúcej učiteľke, ktorá strávila 40 rokov v našej škole, jedno z najvyšších ocenení v rezorte školstva.

Mgr. Mária Böhmerová prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera Malú medailu sv. Gorazda za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea.

Mgr. Márii Böhmerovej srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a životnej energie, aby  mohla ešte dlho pôsobiť v našich radoch, naďalej viesť mladších kolegov ako sa  naučiť  výborne  "učiť", svojim pedagogickým kumštom pomáhať mladej generácii uplatniť sa v profesijnom a osobnom živote a byť príkladom nám všetkým!