03-04-2015_10-17-0118-12-2015_09-59-2216-01-2016_08-03-3115-11-2015_11-08-4003-04-2015_10-18-4018-12-2015_09-58-1802-04-2015_09-10-1515-11-2015_11-11-5515-11-2015_11-12-5815-11-2015_11-15-1518-12-2015_09-55-5418-12-2015_09-48-5618-12-2015_09-51-5718-12-2015_09-52-4620-12-2015_08-39-3020-12-2015_08-41-5622-12-2015_12-44-5322-12-2015_12-45-3822-12-2015_12-47-3022-12-2015_08-40-4916-01-2016_07-59-4016-01-2016_08-01-0316-01-2016_08-02-1512-02-2016_09-05-21
Imatrikulácie
Exkurzia do Kremnice
Naša cvičná firma
Vianočná Viedeň
Florbal tím
Lyžiarsky výcvik
DEŇ ZDRAVIA 2016

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 26. marca 2015 udelené našej kolegyni, vynikajúcej učiteľke, ktorá strávila 40 rokov v našej škole, jedno z najvyšších ocenení v rezorte školstva.

Mgr. Mária Böhmerová prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera Malú medailu sv. Gorazda za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea.

Mgr. Márii Böhmerovej srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a životnej energie, aby  mohla ešte dlho pôsobiť v našich radoch, naďalej viesť mladších kolegov ako sa  naučiť  výborne  "učiť", svojim pedagogickým kumštom pomáhať mladej generácii uplatniť sa v profesijnom a osobnom živote a byť príkladom nám všetkým!