03-04-2015_10-17-0103-04-2015_10-15-4803-04-2015_10-13-5615-11-2015_11-08-4003-04-2015_10-18-4003-04-2015_10-12-0802-04-2015_09-10-1515-11-2015_11-11-5515-11-2015_11-12-5815-11-2015_11-15-1515-11-2015_11-16-49

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 26. marca 2015 udelené našej kolegyni, vynikajúcej učiteľke, ktorá strávila 40 rokov v našej škole, jedno z najvyšších ocenení v rezorte školstva.

Mgr. Mária Böhmerová prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera Malú medailu sv. Gorazda za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea.

Mgr. Márii Böhmerovej srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a životnej energie, aby  mohla ešte dlho pôsobiť v našich radoch, naďalej viesť mladších kolegov ako sa  naučiť  výborne  "učiť", svojim pedagogickým kumštom pomáhať mladej generácii uplatniť sa v profesijnom a osobnom živote a byť príkladom nám všetkým!