13-11-2016_07-20-5118-12-2015_09-59-2210-02-2017_08-36-0710-02-2017_08-38-5618-12-2015_09-51-5720-12-2015_08-39-3003-12-2016_05-38-3603-12-2016_05-35-2722-12-2015_12-47-3003-12-2016_05-36-5609-05-2016_07-35-4923-10-2017_08-35-4319-11-2017_11-29-5019-11-2017_11-34-2213-11-2016_07-24-4213-11-2016_07-26-4513-11-2016_07-27-2413-11-2016_07-32-0615-11-2016_08-16-4621-12-2017_08-37-2813-12-2016_02-44-0221-12-2017_08-38-0722-10-2017_09-59-0122-10-2017_10-01-4501-12-2017_12-10-3321-12-2017_08-38-5110-02-2018_06-53-42
Naša cvičná firma Na hodinku - III. miesto na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v súťaži o najlepší slogan
Imatrikulácie
Lyžiarsky výcvik
Deň otvorených dverí
Florbal tím
Školský zájazd Berlín
Stužková 2.12.2016
II. E oslavuje
Školský zájazd Praha
Boli sme aj v Perugii
Tá naša stužková
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Súťaž o najkreatívnejšie upravenú triedu
Exkurzia do Kremnice
Vianočný punč
Deň otvorených dverí
Stužková V.D
cvičná firma Chandelier: Ocenenie Slovenského centra cvičných firiem

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 26. marca 2015 udelené našej kolegyni, vynikajúcej učiteľke, ktorá strávila 40 rokov v našej škole, jedno z najvyšších ocenení v rezorte školstva.

Mgr. Mária Böhmerová prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera Malú medailu sv. Gorazda za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea.

Mgr. Márii Böhmerovej srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a životnej energie, aby  mohla ešte dlho pôsobiť v našich radoch, naďalej viesť mladších kolegov ako sa  naučiť  výborne  "učiť", svojim pedagogickým kumštom pomáhať mladej generácii uplatniť sa v profesijnom a osobnom živote a byť príkladom nám všetkým!