03-04-2015_10-17-0118-12-2015_09-59-2216-01-2016_08-03-3115-11-2015_11-08-4003-04-2015_10-18-4018-12-2015_09-58-1802-04-2015_09-10-1515-11-2015_11-11-5515-11-2015_11-12-5815-11-2015_11-15-1518-12-2015_09-55-5418-12-2015_09-48-5618-12-2015_09-51-5718-12-2015_09-52-4620-12-2015_08-39-3020-12-2015_08-41-5622-12-2015_12-44-5322-12-2015_12-45-3822-12-2015_12-47-3022-12-2015_08-40-4916-01-2016_07-59-4016-01-2016_08-01-0316-01-2016_08-02-1512-02-2016_09-05-2109-05-2016_07-33-5409-05-2016_07-35-4909-05-2016_07-36-16
Imatrikulácie
Exkurzia do Kremnice
Naša cvičná firma
Vianočná Viedeň
Florbal tím
Lyžiarsky výcvik
DEŇ ZDRAVIA 2016
Na zájazde v Perugii

Žiadne novinky.

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 26. marca 2015 udelené našej kolegyni, vynikajúcej učiteľke, ktorá strávila 40 rokov v našej škole, jedno z najvyšších ocenení v rezorte školstva.

Mgr. Mária Böhmerová prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera Malú medailu sv. Gorazda za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea.

Mgr. Márii Böhmerovej srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a životnej energie, aby  mohla ešte dlho pôsobiť v našich radoch, naďalej viesť mladších kolegov ako sa  naučiť  výborne  "učiť", svojim pedagogickým kumštom pomáhať mladej generácii uplatniť sa v profesijnom a osobnom živote a byť príkladom nám všetkým!